Kontakt

Nadzor i ekološki monitoring nad hidrotehničkim radovima i bagerovanjem na kritičnim sektorima na Dunavu

Bircaninova 37

11000 Beograd

Telefon: +381 11 4086533

E-mail: tnicic.ext@acciona,com; natalia.garcia.estevez@acciona,com

map