O projektu

section-cover

Ovaj projekat predstavlja deo projekta "Hidrotehnički radovi i bagerovanje na kritičnim sektorima na Dunavu" i zajedno čine celinu.

Projekat se bavi nadzorom nad izvođenjem radova i sprovođenjem ekološkog monitoringa pre, za vreme i nakon izvođenja hidrotehničkih radova.

O čemu se radi?

Potrebno je izvršiti hidrotehničke i bagerske radove na svim kritičnim tačkama duž plovnog toka Dunava u Srbiji. Hidrotehnički radovi se sastoje od:

  • neukorenjenog napera,
  • četiri praga 
  • tri ševrona.

Bagerski radovi će biti izvršeni na 5 kritičnih sektora.

Po završetku ovih radova plovni uslovi na Dunavu će biti u skladu sa nacionalnom politikom, preporukama Dunavske komisije i razvojnim planovima Evropske Unije u oblasti saobraćajnih sistema.

Brz, ekološki održiv, pouzdan i bezbedan transport robe i putnika na Dunavu je naš prioritet.

Usluge ACCIONA Ingenieria S.A. koja implementira ovaj program obuhvataju:

  • nadzor i kontrolu radova
  • ekološki monitoring.
Sektor
  • Zaštita životne sredine
  • Saobraćaj
EuropeAid referenca
EuropeAid/135642/IH/SER/RS
Komponente
  • Nadzor
  • Ekološki monitoring
Grad / Region
Novi Sad, Srbija
EU donacija
1.705.300 €
Pregovaračko poglavlje
  • 21 - Transevropske mreže
Vreme implementacije
Avgust 2017. - Avgust 2020.
Korisnik
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i Infrastrukture
Implementiran od strane
ACCIONA Ingenieria S.A.