Sprovođenje

Ministarstvo finansija Republike Srbije

Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije

ACCIONA INGENIERIA (Spain)

ACCIONAs Engineering Business (ACCIONA Ingenieria), је шпанска консултантска компанија за инжењерско саветовање и техничку помоћ јавним, приватним и мултилатералним организацијама из свих области везаних за животну средину, грађевинарство, а која се са искуством дужим од 60 година, налази се на челу цивилног, индустријског и еколошког инжењеринга, као и у областима архитектуре и консултовања. Компанија је заступљена у више од 50 земаља на свих пет континената.

ACCIONA има велико и богато искуство у неколико земаља дуж реке Дунав, од којих су неке директно везане са поменутом реком. ACCIONA Ingeniería је изнела многе пројекте финансиране од стране ЕУ у више области у неким од поменутих земаља повезаним са управљањем водом, животном средином и хидрауличним радовима.

Наша мисија је да будемо лидер у стварању, развитку и управљању инфраструктуром, водом, услугама и обнављању енергије, активно доприносећи друштвеној добробити, одрживом развоју и стварању вредности за наше заинтересоване кориснике.

Наша визија је да будемо способни да се носимо са изазовом постизања одрживог развоја у свим областима нашег пословања како би данашње и будуће генерације имале бољи живот.  

Konsultanti

КЉУЧНИ ЕКСПЕРТИ: Гдин. Мирослав Томин; Гдин Карим Кам; Гђа Наталија Гарсија Естевес

K-1-Вођа тима; K-2- Инжењер градилишта; K-3 Стручњак за животну средину